Súkromná Materská škôlka a Detské jasle Lienka, Bratislava

Súkromná Materská škôlka a Detské jasle Lienka, Bratislava

Gorazdova 11
81104 Bratislava
IČO: 43902910

Informácie o inštitúcii Súkromná Materská škôlka a Detské jasle Lienka, Bratislava

 

O našej materskej škole

 

Zameranie

Individuálny rozvoj dietaťa s prihliadnutím na jeho naturel. Spočíva v priebežnom sledovaní dietaťa, mapovaní všetkých jeho daností a zručností. Podporovanie dispozícií a prirodzených schopností, snaha o rozvíjanie slabších stránok. Dôraz kladieme na vytvorenie zdravého sociálneho rastu dietaťa. Všetko v súčinnosti s vekovými možnosťami dietaťa. Garantom tohto zámeru je detský psychológ priamo v škôlke, zahrnutý v cene školného.

 

Deti

Maximálny počet detí je pätnásť. Pričom na jedného pedagóga prichádzajú maximálne štyri deti. Deti sú vo veku od dvoch do šiestich rokov, ale v prípade, že je dieťa nadané a schopné začleniť sa do kolektívu, je možné prijať ho po niekoľkodňovom pozorovaní aj v nižšom veku. Spoločne so slovensky hovoriacimi deťmi máme aj anglicky hovoriace, čím sa vzájomne stimulujú k bilingválnosti. Deti vedieme k vzájomnej tolerancii a k snahe vzájomne si pomáhať.

 

Prostredie

Škôlka je v peknom prostredí v Horskom parku. Usilujeme sa o simuláciu domáceho prostredia, aby sa u nás deti cítili čo najlepšie. Interiér škôlky je zariadený v rodinnom duchu. Podmienky sú uspôsobené tak, že deti, ktoré poobede nespávajú majú samostatný program v ďalších priestoroch škôlky. Hračky selektujeme, aby nepodporovali násilné sklony v deťoch a väčšinou ich dávame vyrábať špeciálne pre potreby škôlky. Kladieme dôraz aj na tradičný rodinný model (muž a žena). Denne komunikujeme s rodičmi a podrobne ich informujeme ústne aj písomne o aktivitách a pokrokoch ich dietaťa. Snažíme sa im vychádzať v ústrety a čo najviac ich odbremeniť aj ponukou odvozu a dovozu ich dietaťa. Súčasne sa im postaráme o deti prakticky non-stop, kedykoľvek potrebujú, vrátane víkendov, denne od 7.30 do 19.30 hod.

S kým môžete prísť do kontaktu?

Telefón 02/54 78 87 92, 0902 746 077
Riaditeľka 0905 314 088
Majiteľ 0903 763 765
Email skola.materska@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit